Til salgs

Kategorier

Til salgs  » NVG 15-21 mtr vurderes solgt
På vegne av kunde utbyr vi herved totalt knappe 36 faktorer NVG sild til salgs, grunnkvoten er 20-21 mtr, for øvrig informasjon ta kontakt med vårt kontor.